آینده اینجاست

دیجی‌نکست مرکز نوآوری گروه دیجی‌کالا در استارتاپ‌های High-Tech است که با حمایت و توانمندسازی نخبگان و توسعه فناوری‌های پیشرفته در ساختن آینده تاثیرگذار خواهد بود.